Kênh thông tin uy tín, chất lượng cho Bất động sản, đất nền khu vực sân bay Long Thành. Đất nền Long Thành

Đất nền khu vực Sân bay Long Thành – Thửa 75/110 – Phước Bình


Giá bán : 4.5tr/m2
THÔNG TIN THỬA ĐẤT Thửa đất số: 110Tờ bản…
Đất nền Phước Bình Long Thành giá tốt

Đất nền khu vực Sân bay Long Thành – Thửa 75/111 – Phước Bình


Giá bán : 4.5tr/m2
Thửa đất số: 111Tờ bản đồ số: 75Địa…

Đất nền khu vực Sân bay Long Thành – Thửa 75/109 – Phước Bình


Giá bán : 4.5tr/m2
THÔNG TIN THỬA ĐẤT Thửa đất số: 109Tờ bản…

Đất nền khu vực Sân bay Long Thành – Thửa 74/130 – Phước Bình


Giá bán : 1,2tr VND/ M2
THÔNG TIN THỬA ĐẤT Thửa đất số: 130Tờ bản…

Đất nền khu vực Sân bay Long Thành – Thửa 74/131 – Phước Bình


Giá bán : 1,2tr VNĐ/m2
THÔNG TIN THỬA ĐẤT Thửa đất số: 131Tờ bản…

Đất nền khu vực Sân bay Long Thành – Thửa 74/132 – Phước Bình


Giá bán : 1,2tr VND/ M2
THÔNG TIN THỬA ĐẤT Thửa đất số: 132Tờ bản…

Bán đất nền Phước Bình - Thửa Đất Số 35 - Long Thành

lô 18 /35 phước bình
Giá bán : 2 tr/m2

Bán đất nền Phước Bình - Thửa Đất Số 20 - Long Thành

Cách mặt tiền đường Phước Bình 300m
Giá bán : 2 tr/m2
Bán Đất Nền Long Thành