Dự án đường BÌnh Phước-Bầu Cạn-Cẩm Đường

Đồng Nai giao huyện Long Thành làm đường Phước Bình, Bàu Cạn, Cẩm Đường

UBND tỉnh Đồng Nai giao huyện Long Thành làm chủ đầu tư dự án làm đường Phước Bình – Bàu Cạn – Cẩm Đường dài 8,5 km.

Dự án đường Phước Bình - Bầu Cạn - Cẩm Đường

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai; UBND tỉnh này đã có quyết định về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND (ngày 12-3-2021) của HĐND tỉnh đối với dự án đường Phước Bình – Bàu Cạn – Cẩm Đường, huyện Long Thành.

Cụ thể, nguồn tin trên cho biết; UBND tỉnh Đồng Nai giao huyện Long Thành làm chủ đầu tư dự án đường Phước Bình – Bàu Cạn – Cẩm Đường; và thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai; môi trường đảm bảo đủ điều kiện cho việc phê duyệt dự án trước khi trình duyệt dự án đầu tư.

UBND huyện Long Thành cũng có trách nhiệm phối hợp với các sở; ngành liên quan đến thực hiện công tác thẩm định dự án đảm bảo thời gian theo quy định

Theo quy hoạch, đường Phước Bình – Bàu Cạn – Cẩm Đường có chiều dài khoảng 8,5km điểm đầu giao với đường ấp 4 Phước Bình; và điểm cuối giao với ngã tư Thái Hiệp Thành. Mặt cắt ngang lộ giới 45m; trong giai đoạn đầu sẽ được đầu tư xây dựng với quy mô 2 làn xe cơ giới.

Dự án đường Phước Bình – Bàu Cạn – Cẩm Đường có tổng mức đầu tư hơn 620 tỷ đồng; trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là hơn 314 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 242 tỷ đồng và các chi phí khác. Dự án dự kiến được bố trí vốn trong nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Dự án đường Phước Bình – Bàu Cạn – Cẩm Đường là tuyến đường song song phía Đông với quốc lộ 51 có vai trò kết nối giao thông giữa các tuyến đường xã, huyện với quốc lộ 51.

 

Please follow and like us: