Khảo sát các mỏ vật liệu phục vụ xây dựng sân bay Long Thành.

Khảo sát các mỏ vật liệu phục vụ xây dựng sân bay Long Thành

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), chủ đầu tư dự án thành phần 3, dự án Đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, trong quá trình thi công dự án sẽ sử dụng khối lượng lớn vật liệu như: đá, cát xây dựng.

Khảo sát các mỏ vật liệu phục vụ xây dựng sân bay Long Thành.

Khảo sát các mỏ vật liệu phục vụ xây dựng sân bay Long Thành.

Do đó, đơn vị tư vấn sẽ tiến hành khảo sát các mỏ vật liệu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về chất lượng và trữ lượng. Đồng thời, đơn vị tư vấn cũng sẽ tính toán các tuyến đường vận chuyển vật tư, vật liệu trong thời gian thi công dự án đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Sau khi có kết quả khảo sát của đơn vị tư vấn, ACV sẽ báo cáo UBND tỉnh Đồng Nai về nhu cầu sử dụng để tỉnh hỗ trợ trong việc khai thác, vận chuyển

Please follow and like us: